Statkraft AS

Statkraft logo.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Statkraft AS er et norsk statsforetak, dannet i 1992 med hovedsete i Oslo. Statkraft er Norges største og Nordens tredje største kraftprodusent. Selskapet er størst i Europa på fornybar energi.

Statkraft produserte i sine 346 vannkraftverk 55,7 TWh i 2020, noe som utgjorde drøyt 40 prosent av samlet vannkraftproduksjon i Norge. Statkraft har også betydelig virksomhet innen kraftsalg til store industribedrifter i og utenfor Norge.

Statkraft er i dag et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft, og er Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft, og leverer fjernvarme. Statkraft er også en global markedsaktør innen energihandel og har 4 600 ansatte i 18 land.

Vannkraft

Statkraft eier, blant annet gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS (cirka 67 prosent) og Agder Energi AS (cirka 45 prosent) om lag 130 vannkraftstasjoner i Norge. Noen av de største er Nore i Buskerud (heleid), Tokke, Vinje og Mår i Telemark (heleide), Sira-Kvina-anleggene (deleid) i Vest-Agder, Mauranger (heleid) og Sima (deleid) i Hordaland, Ulla-Førre-anleggene (deleid) i Rogaland, Jostedal (heleid) i Sogn og Fjordane, Aura (heleid) i Møre og Romsdal, Rana, Røssåga, Skjomen (heleide) og Svartisen (deleid) i Nordland og Alta (heleid) i Finnmark. Fra 1. januar 2002 overtok Statkraft alle kraftverkene til Trondheim Energi, og i 2005 også 19 svenske og 4 finske kraftverk fra E.ON i Sverige (tidligere Sydkraft). Statkraft er dessuten en stor deleier i Agder Energi og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK).

Utenfor Norge er Statkraft engasjert i vannkraft i Sverige gjennom Statkraft Sverige AB, og eier dessuten 10 vannkraftverk i Tyskland. I resten av verden hovedsakelig gjennom sitt eierskap i SN Power.

Annen energi

Statkraft driver vindkraftanlegg på Smøla og Hitra og er største eier i Fosen Vind. Total produksjonskapasitet i vindparker er 1203 MW (2018). I oktober 2021 kjøpte Statkraft 39 vindparker i Tyskland og fire i Frankrike. Disse har til sammen en installert effekt på 346 MW. Statkraft eier også gasskraftverk i Tyskland.

Datterselskapet Statkraft Varme driver med utbygging og drift av fjernvarme flere steder i Norge og i Sverige; til sammen 28 fjernvarmeverk med en produksjonskapasitet på 790 MW (2018).

Historikk

Statens engasjement i utbygging av kraftverk og ledningsnett har vært et viktig virkemiddel i elektrifiseringen og industrialiseringen av landet, og det var nært knyttet til statens forvaltning av vassdragene, først gjennom Kanalvesenet og senere Norges vassdrags- og energiverk (NVE, nå Norges vassdrags- og energidirektorat). I 1986 ble bygging og drift av statens kraftverk og ledninger skilt ut fra NVE som en selvstendig forvaltningsbedrift (Statskraftverkene). Mot slutten av 1980-årene avtok utbyggingstempoet, og oppgaver knyttet til drift av det bestående systemet ble dominerende.

Etter endring av energilovverket i 1991, ble Statskraftverkene året etter delt i to selvstendige og uavhengige statsforetak. Statkraft ble en virksomhet utsatt for konkurranse, mens Statnett fikk monopoloppgaven med å drive og utvide landets hovednett med forbindelser til utlandet, sikre samdriften av hele forsyningssystemet og sørge for markedsmessig fri kraftomsetning. Statkraft ble omdannet til aksjeselskap i 2004 og ble i den forbindelse flyttet fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg