Faktaboks

Statkraft AS
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Forretningsadresse
Oslo
Stiftet
25.06.2004
Daglig leder
Christian Wilhelm Rynning-Tønnesen
Styreleder
Thorhild Widvey
Statkrafts logo.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Statkraft er et norsk statsforetak som er Europas største produsent av elektrisk kraft. Selskapet eier og drifter også anlegg for produksjon av kraft i Europa, Sør-Amerika og Asia, og 96 prosent av kraften er fornybar energi.

Virksomhet

Statkraft sitt hovedkontor i Lilleakerveien 6, Oslo
.
Bilde fra maskinsalen i Kvilldal kraftverk. Kvilldal er Norges største vannkraftverk målt etter installert effekt. Kvilldal inngår i Ulla-Førre utbyggingen og hovedmagasin er Blåsjø, som er Norges største vannmagasin målt etter energiinnhold.
.
Smøla vindpark i Møre og Romsdal åpnet i 2002 og var da den første vindparken i Norge.
/Smøla vindpark.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Statkraft AS ble etablert i 1992 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har 5000 ansatte i 20 land (2023). Hovedkontoret for Statkraft AS er på Lilleaker i Oslo. Styreleder er Thorhild Widvey og administrerende direktør er Christian Rynning-Tønnesen.

I Norge produserte Statkraft i sine 347 vannkraftverk 63 TWh i 2021, noe som utgjorde drøyt 40 prosent av samlet vannkraftproduksjon. Statkraft har også betydelig virksomhet innen kraftsalg til store industribedrifter både i og utenfor Norge.

Foruten vannkraft produserer Statkraft også vindkraft, solkraft, gasskraft og fjernvarme. Globalt produserte selskapet 70 TWh miljøvennlig kraft i 2021, og 96 prosent av dette var fornybar energi. Oppkjøp av det spanske selskapet Enerfin i november 2023 øker Statkrafts kraftproduksjon innen installert vindkraft, og vind- og sol under utbygging med 1500 megawatt.

Statkraft er også en global markedsaktør innen energihandel, hvor de har ansatte i 18 land.

Vannkraft

Norge

Vannkraftutbyggingen i Norge skjøt fart i 1950-årene ledet an av staten, direkte underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat, eller Norges vassdrags- og energiverk, som det het den gangen. Store utbygginger som Aura-utbyggingen i Møre og Romsdal, Øvre- og nedre Røssåga i Nordland og Tokke i Telemark ble fullført i denne perioden. Senere fulgte Ulla-Førre i Aust-Agder og Rogaland, som stod ferdig i 1988. Senere har Statkraft kjøpt opp, eller kjøpt eierandeler i, flere regionale kraftselskaper. I 2002 kjøpte Statkraft opp alle kraftverkene til Trondheim Energi Kraft AS og i 2005 også 19 svenske og 4 finske kraftverk fra E.ON i Sverige (tidligere Sydkraft).

Statkraft sitt største kraftverk er Kvilldal kraftverk i Suldal kommune, Rogaland. Det har en installert effekt på 1240 MW og en årlig produksjon på omkring 3100 GWh. Statkraft har her en eierandel på 72 prosent og har driftsansvaret.

Alle de norske kraftverkene styres fra driftssentraler i Gaupne i Vestland, Korgen i Nordland eller Dalen i Telemark.

Utlandet

Utenfor Norge er Statkraft engasjert i vannkraft i Sverige gjennom Statkraft Sverige AB og eier dessuten flere vannkraftverk i Tyskland, og i resten av verden hovedsakelig gjennom sitt eierskap i SN Power.

Vannkraftverk som kulturminner

Statkraft har startet kraftproduksjonen fra sitt første, flytende solkraftverk i Albania. Dette er et konsept som er utviklet i samarbeid med den norske leverandøren Ocean Sun.
.

Fjernvarmevirksomheten i Statkraft har sitt utspring i fjernvarmeanleggene til Trondheim Energi. Etter at Statnett overtok Trondheim Energi i 2002 er Statkraft Varme AS et datterselskap til Statkraft AS, med hovedkontor i Trondheim. Bildet viser fjernvarmesentralen på Tiller i Trondheim.

.
Lisens: fri

Flere av Statkraft sine vannkraftverk er utpekt som kulturminner gjennom et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Riksantikvaren og kraftbransjen. Begrunnelsen for kulturminnestatusen er gitt i artikkelen for det enkelte kraftverk.

Dette gjelder følgende kraftverk:

Vindkraft

Norge

I Norge driver Statkraft vindkraftparker blant annet på Smøla og Hitra og er største eier i Fosen Vind.

Utlandet

Vindkraft er en av de raskest voksende energikildene i verden, og Statkraft er blant de ledende produsentene av vindkraft i Nord-Europa. Statkraft har nå 63 vindparker i drift, og i disse ble det i 2021 produsert 3,9 TWh. Installert effekt i disse er til sammen 1773 MW. Oppkjøp av Enerfin i november 2023 gjør Statkraft til en av de ti største aktørene innen vindkraft i Spania, og blant de tre største i Brasil.

Solkraft

Statkraft har i dag solkraftverk i Europa, Sør-Amerika og India. Per 2021 er det 45 solparker i drift med en produksjonskapasitet på 1700 MW.

Fjernvarme

Datterselskapet Statkraft varme driver med utbygging og drift av fjernvarme i flere byer og tettsteder i Norge og Sverige. I 2021 hadde selskapet 27 fjernvarmeanlegg i drift. I disse ble det produsert 1,2 TWh varme. Installert effekt er her 869 MW. Statkraft Varme har sitt hovedkontor i Trondheim.

Gasskraft

Statkraft eier gasskraftverk i Tyskland. Produksjonen fra vind- og solenergi er avhengig av værforholdene, og på nåværende tidspunkt finnes ikke gode nok løsninger for strømlagring, som kan kompensere for varierende kraftproduksjon fra rene kraftkilder. For å ha fleksibel kraft tilgjengelig i overgangen til 100 prosent ren energi, benyttes derfor en del gasskraft. Statkraft har fem gasskraftverk med en samlet installert effekt på 2390 MW.

Produkter og tjenester

I tillegg til å drifte kraftverk og selge strøm på vegne av tredjeparter, tilbyr Statkraft fysiske og finansielle energiløsninger til kunder over hele Europa for å muliggjøre og lette overgangen i det grønne skiftet.

Historikk

Fra maskinhallen i Aura kraftverk. Byggingen av Aura kraftverk var et av de tidlige kraftverkene staten bygde. Kraftverket ble satt i drift i årene 1953 til 1956
.

Statens engasjement i utbygging av kraftverk og ledningsnett har vært et viktig virkemiddel i elektrifiseringen og industrialiseringen av Norge, og det var nært knyttet til statens forvaltning av vassdragene, først gjennom Kanalvesenet og senere Norges vassdrags- og energiverk (NVE), nå Norges vassdrags- og energidirektorat. I 1986 ble bygging og drift av statens kraftverk og linjer skilt ut fra NVE som en selvstendig forvaltningsbedrift; Statskraftverkene. Mot slutten av 1980-årene avtok utbyggingstempoet, og oppgaver knyttet til drift av det bestående systemet ble dominerende.

Etter endring av energilovverket i 1991 ble Statskraftverkene året etter delt i to selvstendige og uavhengige statsforetak. Statkraft ble en virksomhet utsatt for konkurranse, mens Statnett SF fikk monopoloppgaven med å drifte og utvikle landets hovednett og forbindelser til utlandet, sikre samdriften av hele forsyningssystemet og sørge for markedsmessig fri kraftomsetning. Statkraft ble omdannet til aksjeselskap i 2004 og ble i den forbindelse flyttet fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Statkraft AS
Sektorkode
1120 Statlig eide aksjeselskaper mv.
Næringskode(r)
35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft; 70.100 Hovedkontortjenester

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg