Statkraft AS

Statkraft logo.
av . Begrenset gjenbruk

Statkraft AS, norsk statsforetak, statseid energiselskap dannet i 1992 med hovedsetet i Oslo. Statkraft er Norges største og Nordens tredje største kraftprodusent. Selskapet er størst i Europa på fornybar energi.

Statkraft produserte 56 TWh i 2014, noe som utgjorde 34 % av samlet kraftproduksjon i Norge. Statkraft har også betydelig virksomhet innen kraftsalg til store industribedrifter i og utenfor Norge og har avdelinger blant annet i Stockholm, Düsseldorf og Amsterdam. Gjennom sitt eierskap i Fjordkraft AS leverer Statkraft også energi til husholdninger. Omsetning på 52,5 mrd. kr med rundt 3700 ansatte (2014) og virksomhet i 20 land på 3 kontinenter. Selskapet har vokst kraftig i omsetning de siste årene, som i stor grad skyldes omfattende markedsoperasjoner i Tyskland og Storbritannia og en stor satsing innen vindkraft og internasjonal vannkraft.

Vannkraft

Statkraft eier, blant annet gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS (ca. 67 %) og Agder Energi AS (ca. 45 %) om lag 130 vannkraftstasjoner i Norge. Noen av de største er Nore i Buskerud (heleid), Tokke, Vinje og Mår i Telemark (heleide), Sira-Kvina-anleggene (deleid) i Vest-Agder, Mauranger (heleid) og Sima (deleid) i Hordaland, Ulla-Førre-anleggene (deleid) i Rogaland, Jostedal (heleid) i Sogn og Fjordane, Aura (heleid) i Møre og Romsdal, Rana, Røssåga, Skjomen (heleide) og Svartisen (deleid) i Nordland og Alta (heleid) i Finnmark. Fra 1. januar 2002 overtok Statkraft alle kraftverkene til Trondheim Energi, og i 2005 også 19 svenske og 4 finske kraftverk fra E.ON i Sverige (tidligere Sydkraft). Statkraft er dessuten en stor deleier i Agder Energi og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK).

Utenfor Norge er Statkraft engasjert i vannkraft i Sverige gjennom Statkraft Sverige AB, og eier dessuten 10 vannkraftverk i Tyskland. I resten av verden hovedsakelig gjennom eierskap i selskapene SN Power og Agua Imara.

Annen energi

Statkraft driver vindkraftanlegg på Smøla og Hitra med en samlet kapasitet på ca. 245 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på over 600 GWh. Statkraft er dessuten aktivt med på utbygging av vindkraftverk til havs i samarbeid med Statoil og er største aksjonær i det store vindkraftprosjektet Fosen Vind. Datterselskapet Statkraft Varme driver med utbygging og drift av fjernvarme flere steder i landet og i Sverige, og produserer årlig omkring 1,1 TWh vannbåren varme.

Historikk

Statens engasjement i utbygging av kraftverk og ledningsnett har vært et viktig virkemiddel i elektrifiseringen og industrialiseringen av landet, og det var nært knyttet til statens forvaltning av vassdragene, først gjennom Kanalvesenet og senere Norges vassdrags- og energiverk (NVE, nå Norges vassdrags- og energidirektorat). I 1986 ble bygging og drift av statens kraftverk og ledninger skilt ut fra NVE som en selvstendig forvaltningsbedrift (Statskraftverkene). Mot slutten av 1980-årene avtok utbyggingstempoet, og oppgaver knyttet til drift av det bestående systemet ble dominerende.

Etter endring av energilovverket i 1991, ble Statskraftverkene året etter delt i to selvstendige og uavhengige statsforetak. Statkraft ble en virksomhet utsatt for konkurranse, mens Statnett fikk monopoloppgaven med å drive og utvide landets hovednett med forbindelser til utlandet, sikre samdriften av hele forsyningssystemet og sørge for markedsmessig fri kraftomsetning. Statkraft ble omdannet til aksjeselskap i 2004 og ble i den forbindelse flyttet fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg