Sosialrealisme, betegner en undergruppe av realistisk litteratur. I tillegg til å etterstrebe objektivitet og nøyaktig gjengivelse av virkeligheten i en problemorientert diktning, legger sosialrealismen vekt på de kollektive anliggender og de sosiale relasjoner mellom mennesker (gjerne i arbeiderklassen).

Sosialrealistisk litteratur må ikke være politisk, men viser seg ofte å være det.

Sosialrealismen kan avgrenses i motsetning til en individsentrert, psykologisk realisme, eller i forhold til en partibundet tendensdiktning slik man finner i den sosialistiske realisme. Det er vanlig å se sosialrealismen i forhold til det moderne gjennombrudd og i forlengelsen av den kritiske realisme i mellomkrigstiden.

I norsk litteratur knyttes begrepet gjerne til arbeiderlitteraturen i mellomkrigstiden da mange forfattere skildret vanskelige levevilkår og pekte på klare klasseskiller i samfunnet. Likevel er benevnelsen først og fremst knyttet til 1970-årenes norske litteratur, hvor ikke minst mange kvinnelige forfattere må regnes som sosialrealister.

Mange forfattere sluttet seg til AKP (m-l)-bevegelsen og skrev bøker for å fremme marxist-leninismen og slik forandre det de oppfattet som et kapitalistisk og sterkt klassedelt samfunn. Forfattere som Dag Solstad, Tor Obrestad, Edvard Hoem med flere kan nevnes her.

Kvinnelige forfattere sto også frem og hadde enda flere skjevheter å peke på når det gjaldt maktforholdene i samfunnet, for eksempel Bjørg Vik og Toril Brekke.

Begrepene sosialrealisme og sosialistisk realisme blandes ofte, slik at ett begrep brukes til å dekke begge, men sistnevnte bør reserveres for en klarere programfestet litteratur som skal tjene arbeiderklassen og føre til gjennomgripende samfunnsendringer slik det i sin tid ble gjort i Sovjetunionen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.