Krøllpelikan, fugleart i pelikanfamilien. Skiller seg fra den noe mindre hvitpelikanen ved at den er skittengrå og er lys på vingeundersiden. Den har krøllete nakkefjær. Hekker spredt i Sørøst-Europa og østover til Sentral-Asia. Observert et fåtall ganger (færre enn 10) her i landet, men funnene antas å gjelde fugl rømt fra fangenskap.