Tysk høyreekstrem terrorist. Medlem av terrororganisasjonen NSU.