Schwansen, landskap i Nord-Tyskland, Schleswig-Holstein. Schwansen er halvøya mellom buktene Schlei og Eckernförder Bucht nord for Kiel. Flatt jordbruksland preget av store gods. Ca. 20 000 innbyggere foruten byen Eckernförde (23 000 innb.) lengst i sør. Rieseby var hovedstad i det tidligere amtet Schwansen; mange stedsnavn på -by vitner om områdets tidligere danske bosetning. Mellom Eckernförde og Windebyer Noor lå en del av det gamle forsvarsverket Danevirke.