Kamen, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, i Ruhr-området, 15 km nordøst for Dortmund; 45 800 innb. (2007). Gruve- og industriby med brytning av kull, kjemisk industri m.m.