Herne, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, i Ruhr-området, ved sammenløpet av Rhein–Herne- og Dortmund–Ems-kanalen, 15 km vest for Dortmund; 169 900 innb. (2007), inkludert Wanne-Eickel (innlemmet 1975). 1856–1978 store kullgruver. Fremstilling av gruveutstyr o.a. maskiner og apparater, kjemikalier, tekstilvarer m.m. Emschertalmuseet i slott Strünkede fra 16. og 17. århundre. Nevnt første gang 890; bystatus 1897. Folkefesten Cranzer Kirmes i august besøkes av ca. 4 mill. mennesker hvert år.