Harlingerland, område i Tyskland, i delstaten Niedersachsen. Harlingerland utgjør den nordøstre delen av Ostfriesland, omkring byen Wittmund.