Khoper, elv i Russland, springer ut på Volgaplatået, mellom byene Penza og Saratov, bielv til Don fra øst, 1008 km lang, nedbørfelt 61 100 km2.