KPRF – Den russiske føderasjonens Kommunistparti

KPRF, russisk politisk parti etablert i 1993 etter at forbudet mot kommunistpartiet, innført i etterkant av augustkuppet 1991, ble opphevet. Russisk navn:  Kommunistitsjeskaja Partija Rossijskoj Federatsii.

KPRF ser seg som arvtaker til Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP), men spiller i motsetning til forgjengeren sterkt på russisk patriotisme, og er klart mindre kritisk til Josef Stalins styre enn hva SUKP var på 1970- og 1980-tallet. Partiet knytter ideologisk i praksis an til "nasjonal-kommunismen" fra Stalins siste år og tillegger kampen mot Vesten større betydning enn kampen mellom de sosiale klassene innad i det russiske samfunnet. I tillegg til denne "stats-patriotiske", kulturkonservative tendensen, finnes det retninger innad i partiet som har beholdt en marxistisk-leninistisk grunnholdning. De finnes også en fløy som vil reformere marxismen-leninismen i mer sosialdemokratisk lei. Organiserte fraksjoner er ikke tillatt i KPRF. 

I den økonomiske politikken går KPRF inn for å re-nasjonalisere nøkkelindustrien, satse på moderne industri også utenom energisektoren og å gjeninnføre progressiv beskatning. Partiet når særlig ut til folk i offentlig sektor, særlig innen kultur, utdanning og helse. 

KPRF legger sterk vekt på en positiv framstilling av erfaringene fra Sovjetunionen, men trekker gjerne linjene lengre tilbake i tid. En av KPRF's teser er at det russiske folk er særlig disponert for sosialisme. Dette begrunnes med henvisning til en angivelig kollektivistisk ånd blant russerne. I livsstilspørsmål er partiet konservativt, og har en positiv holdning til den ortodokse kirken.

KRPF er tilhenger av tettere samarbeid mellom slaviske nasjoner, men også mellom tidligere sovjetrepublikker. Partiet advarer mot ensidig nedrustning og svekkelse av Forsvaret. USA anses som en reell trussel mot landets selvråderett og mot nasjonal sikkerhet. Partiet støtter Putins politikk i Ukraina-krisen og borgerkrigen i Syria.

Partiet er godt utbygd over hele landet og har 158 000 medlemmer. Av disse er 66 prosent menn, 44 prosent pensjonister, tolv prosent arbeidere og 12 prosent bønder. Ti prosent av medlemmene er under 30 år gamle. Gjennomsnittsalderen er 56 år.

KPRF har siden opprettelsen utgjort det sterkeste opposisjonspartiet i Russland, ikke minst på grunn av den økonomiske politikken, men også fordi partiet tar opp maktmisbruk og regelbrudd fra myndighetenes side. Partiet bringer ofte saker inn for Grunnlovsdomstolen.

Partiets leder siden opprettelsen er Gennadij Ziuganov. Ziuganov tilhører den kulturkonservative og "statspatriotiske" fløyen av partiet og lar seg inspirere av forfattere som Aleksandr Dugin og  Aleksandr Prokhanov.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.