KPRF er et russisk politisk parti, etablert i 1993, etter at forbudet mot kommunistpartiet, innført i etterkant av augustkuppet i 1991, ble opphevet.

Faktaboks

Etymologi
russisk Kommunistitsjeskaja partija Rossiskoj Federatsii, «Den russiske føderasjons kommunistparti»

Partiets politikk

KPRF ser seg som arvtaker til Sovjetunionens kommunistiske parti (SUKP), men spiller i motsetning til forgjengeren sterkt på russisk patriotisme, og er klart mindre kritisk til Josef Stalins styre enn hva SUKP var på 1970- og 1980-tallet. Partiet knytter ideologisk i praksis an til «nasjonal-kommunismen» fra Stalins siste år og tillegger kampen mot Vesten større betydning enn kampen mellom de sosiale klassene innad i det russiske samfunnet. I tillegg til denne «stats-patriotiske», kulturkonservative tendensen finnes det retninger innad i partiet som har beholdt en marxistisk-leninistisk grunnholdning. Det finnes også en fløy som vil reformere marxismen-leninismen i mer sosialdemokratisk lei. Organiserte fraksjoner er ikke tillatt i KPRF.

I den økonomiske politikken går KPRF inn for å re-nasjonalisere nøkkelindustrien, satse på moderne industri også utenom energisektoren og å gjeninnføre progressiv beskatning. Partiet når særlig ut til folk i offentlig sektor, særlig innen kultur, utdanning og helse.

KPRF legger sterk vekt på en positiv framstilling av erfaringene fra Sovjetunionen, men trekker gjerne linjene lenger tilbake i tid. En av KPRFs teser er at det russiske folk er særlig disponert for sosialisme. Dette begrunnes med henvisning til en angivelig kollektivistisk ånd blant russerne. I livsstilspørsmål er partiet konservativt, og har en positiv holdning til den ortodokse kirken.

KRPF er tilhenger av tettere samarbeid mellom slaviske nasjoner, men også mellom tidligere sovjetrepublikker. Partiet advarer mot ensidig nedrustning og svekkelse av forsvaret. USA anses som en reell trussel mot landets selvråderett og mot nasjonal sikkerhet. Partiet støtter Putins politikk i Ukraina-krisen og borgerkrigen i Syria.

Partiets organisasjon

Partiet er godt utbygd over hele landet. Ifølge partiets egne tall (2016) har KPRF 2350 lokalorganisasjoner og 14 150 grunnceller. Medlemstallet er 162 170. Litt mer enn halvparten av medlemmene er i arbeidsfør alder (pensjonsalderen i Russland er 60 år for menn og 55 år for kvinner). Gjennomsnittsalderen for partimedlemmene er 56 år.

I alt 14 prosent av medlemmene er arbeidere, 13 prosent tjenestemenn, sju prosent er arbeidsløse, sju prosent ansatt i landbruket, 4,3 prosent er under utdanning, 4,2 prosent er ingeniører/teknikere, fire prosent jobber i kulturlivet («den skapende intelligentsiaen»), tre prosent er forretningsfolk og 1,2 er bedriftsledere.

KPRF har siden opprettelsen utgjort det sterkeste opposisjonspartiet i Russland, ikke minst på grunn av den økonomiske politikken, men også fordi partiet tar opp maktmisbruk og regelbrudd fra myndighetenes side. Partiet bringer ofte saker inn for grunnlovsdomstolen.

Partiets leder siden opprettelsen har vært Gennadij Ziuganov. Ziuganov tilhører den kulturkonservative og «statspatriotiske» fløyen av partiet og lar seg inspirere av forfattere som Aleksandr Dugin og Aleksandr Prokhanov.

Ved presidentvalget 18. mars 2018 var Pavel Grudinin partiets kandidat. Han fikk 11,8 prosent av stemmene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg