Tundra, (av finsk-ugrisk), russisk navn på myrer og flate, grusete strekninger nord for den polare skoggrensen. Telen holder seg i jorden hele året (permafrost), det er bare de aller øverste lagene som tiner opp om sommeren og blir såpass oppvarmet at det kan vokse planter der.