Russland har en meget rik og allsidig flora, som er å vente i et land som strekker seg rundt nesten halve Jorden, og fra Polhavet i nord til grensen mot Kina i sør. Tundraen, som danner et bredt belte i lavlandet langs ishavskysten, består av myr og aur med is nær opp til overflaten hele året. Her vokser mose og lav, gress og urter og krypende vierarter. Arktisk valmue, soleier og sildrearter lyser opp på grusen og mellom steinene. Sør for tundraen danner furu, gran og lerk store skoger, taiga, som strekker seg gjennom hele landet fra Østersjøen til Beringhavet. Or og pil går langt nordover langs elvene i Sibir, men ellers er det glissen lerkeskog på frossen jord (taiga) som danner skoggrensen mot nord. I sør er barskogen blandet med løvtrær og går til slutt over i ren løvskog. Sør for det store skogbeltet er det gresstepper som går over i ren ørken nord og øst for Kaspiske hav.