I periodesystemet er grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer i en tabell. De syv horisontale radene i tabellen kalles perioder, og de 18 vertikale kolonnene kalles grupper. Grunnstoffene i samme kolonne (gruppe) ligner på hverandre, og innen hver periode endrer grunnstoffenes egenskaper seg gradvis fra metaller i gruppe 1 til gasser i gruppe 18.

Faktaboks

Også kjent som

Grunnstoffenes periodesystem og Det periodiske system. På engelsk Periodic table of the elements

Periodesystemet gir på en enkel måte en systematisk oversikt over samtlige kjente grunnstoffer, samt verdifulle opplysninger om deres innbyrdes likhet og ulikhet. Periodesystemet er en bærebjelke i undervisning i kjemi.

Figur som viser alle grunnstoffene i periodesystemet satt opp i en systematisk tabell.
Periodesystemet viser alle grunnstoffene satt opp i en systematisk tabell. Hvert grunnstoff er vist som en firkant i tabellen. Øverst i firkanten står grunnstoffets atomnummer og atomvekt, i midten står grunnstoffets atomsymbol og navn. I noen av firkantene er det et symbol for grunnstoffet som ble brukt før i tiden nederst i firkanten. Firkanten til grunnstoffer som er metaller har blå farge, halvmetaller har grønn farge og ikke-metaller har rød farge. Radioaktive grunnstoffer har et rundt symbol i høyre hjørne og grunnstoffer som er kunstig fremstilt har et symbol av et menneske i venstre hjørne. Last ned stor versjon av figuren (PDF).
En tabell med alle grunnstoffene
Lisens: CC BY SA 3.0

Gruppenavn

Periodesystemet kan fremstilles på mange måter. Vi har valgt den formen som er vanligst i dag. Da er grunnstoffene fra atomnummer 57 til atomnummer 71 (lantanoidene) tatt ut og plassert for seg selv. Det samme er grunnstoffene fra atomnummer 89 til atomnummer 103, lawrencium (actinoidene). Dette er gjort for å gi periodesystemet en kompakt form.

Gruppene 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 kalles hovedgrupper. De øvrige gruppene fra og med 3 til og med 12 ble tidligere kalt bigrupper, og grunnstoffene ble kalt innskuddsgrunnstoffer. De kalles i dag innskuddsmetaller eller d-blokken.

Flere av gruppene har egne navn:

Systematikk i periodene

Hver periode, bortsett fra den første, begynner med et alkalimetall, og alle avsluttes med en edelgass. Første periode inneholder bare hydrogen og helium. Hydrogen er vanskelig å plassere i en bestemt gruppe, da det har noen egenskaper felles med alkalimetallene og andre med halogenene.

Andre og tredje periode inneholder åtte grunnstoffer hver (litium til neon og natrium til argon), fjerde og femte periode 18 grunnstoffer hver. Sjette periode inneholder 32 grunnstoffer, idet lantanoidene hører hjemme her.

Også syvende periode med actinoidene inneholder 32 grunnstoffer. Alle er funnet, men grunnstoff 113, 115, 117 og 118 fikk først sine navn i 2016. Grunnstoff 113 kalles nihonium (Nh) etter Nihon, som er ett av to japanske navn på Japan. Grunnstoff 115 heter moscovium (Mc), etter Moskva. Grunnstoff 117 heter tenness (Ts) etter delstaten Tennessee i USA. Grunnstoff 118 heter oganesson (Og) etter den russiske kjernefysikeren Jurij Oganessian.

Grunnstoff 117 er plassert i gruppe 17. På engelsk slutter alle navnene i denne gruppen på -ine, som for eksempel fluorine og astatine. På norsk er endelsen -ine sløyfet. På engelsk har grunnstoff 117 fått navnet tennessine, men på norsk skal navnet være tenness uten endelsen -ine. Også på svensk kalles grunnstoff 117 tenness, mens danskene har bestemt å kalle det tennessin.

Grunnstoff 118 er plassert i gruppe 18: edelgassene. I den gruppen har alle navnene, bortsett fra det første (helium), endelsen -on både på engelsk og norsk. Her blir derfor navnet oganesson på begge språk.

Når grunnstoff 119 blir oppdaget, vil det bli plassert i gruppe 1 under francium. Da blir det starten på en ny periode – periode 8.

Historie

Oppdagelsen av periodesystemet

Russeren Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev ordnet de 65 grunnstoffene som var kjent i 1869 i en tabell som ligner på dagens. Han brukte det han visste om grunnstoffene og deres kjemiske forbindelser og listet grunnstoffene etter økende atomvekt. Mendelejev hevdet at tre grunnstoffer manglet (gallium, germanium og scandium), og hans tabell fikk støtte, og ble kjent da de tre ble funnet noen år senere.

Fotografi av periodesystemet i papirformat.

Periodesystemet slik Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev satte det opp. Denne tabellen ble publisert i 1871. Teksten er skrevet på russisk og flere av dagens grunnstoffer mangler.

Forhistorien

Döbereiners triader.
/Store norske leksikon.

Tyskeren Julius Lothar Meyer publiserte en tabell omtrent samtidig med Mendelejev.

Andre kjemikere hadde vært inne på lignende tanker tidligere. Den første var tyskeren Johann Wolfgang Döbereiner som ordnet grunnstoffer med like kjemiske egenskaper i triader: (klor, brom, jod), (svovel, selen, tellur) og (kalsium, strontium, barium).

Grunnstoffer funnet etter 1869

I 1869 var ikke edelgassene oppdaget, og man visste heller ikke hvor mange grunnstoffer det kunne være blant de sjeldne jordartene (lantanoidene). Men disse og alle andre grunnstoffer som har vært oppdaget eller fremstilt senere, har latt seg innpasse i periodesystemet.

Torbjørn Sikkeland er den eneste nordmann som har vært med på å finne nye grunnstoffer: nobelium og lawrencium, de to siste av actinoidene med atomnummer 102 og 103.

Forklaringen

Etter Henry Gwyn Jeffreys Moseleys røntgenspektroskopiske undersøkelser av grunnstoffene i 1913, ble rekkefølgen av grunnstoffene ordnet etter atomnummer og ikke etter atomvekt. Fra atomteorien fikk man forklaringen på hvorfor grunnstoffene lot seg innpasse i et periodisk system: elektronkonfigurasjonen av de ytre elektronene i hver gruppe er den samme. Det forklarer hvorfor grunnstoffene i samme gruppe har lignende kjemiske egenskaper.

Når man går fra ett grunnstoff til det neste i samme periode, øker antall ytterelektroner med ett. Det forklarer hvorfor grunnstoffenes egenskaper endrer seg systematisk bortover i en periode.

Som man ser er grunnstoffene i periodesystemet ordnet i blokker. De to kolonnene 1 og 2 utgjør én blokk, de seks kolonnene 13–18 en annen blokk, d-blokken består av 10 kolonner og lantanidene og aktinidene består av 14 kolonner. Periodesystemet består altså av fire blokker hvor antallet i hver blokk er 2·1, 2·3, 2·5 og 2·7.

Dette forklares ved at i gruppe 1 og 2 er de siste elektronene gått inn i en s-orbital, i gruppene 13 til 18 er det de tre p-orbitalene som fylles, i d-blokken er det de fem d-orbitalene som fylles og i lantanoidene og aktinoidene er det de syv f-orbitalene som fylles. Hver orbital har plass til to og bare to elektroner.

Dagens periodesystem

Periodesystemet kan fremstilles på mange måter, og mer enn 100 har vært foreslått. IUPAC publiserer et enkelt periodesystem og som stadig oppdateres. Her er grunnstoffene ordnet i 7 perioder og 18 grupper med lantanoider og actinoider skilt ut som her.

Bildet av periodesystemet er produsert av Store norske leksikon, kan lastes ned og brukes fritt til ikke-kommersielle formål. Last ned grunnstoffenes periodesystem i PDF-format.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (10)

skrev Marit Hovdenak

Dette er rein korrektur: Det står «Grunnstoff 118 skal hete organesson (Og) etter den russiske kjernefysikeren Jurij Organessian.» Begge namna skal skrivast utan r. Grunnstoffnamnet er feilskrive også i pdf-en med periodesystemet. Der er det òg ein annan skrivefeil, «teness», som skal vere «tenness». Sjå gjerne denne artikkelen: http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/spraknytt-32016/grunnstoffa-fortel-historier/ Med helsing!

svarte Andreas Tjernshaugen

Takk for rettelsen! Vi skal få rettet figuren så snart som mulig. Mvh. Andreas Tjernshaugen, redaksjonen

svarte Andreas Tjernshaugen

Nå er rettelsen på plass også i figur og nedlastbar plakat.

svarte Bjørn Pedersen

Bra at disse feilene har blitt rettet!

skrev Salomon Heyabu

jeg vil lære om naturfag for utvanning. Så jeg ber vis jag kan få en kopi fra eden sider Jeg håper positiv svar Mvh Solomon

svarte Marit M. Simonsen

Hei Salomon! Det er gratis å lese alle artiklene på snl.no. Hvis du vil kopiere tekster til et eget dokument for å lese selv, er det greit.Hvis du vil kopiere dem og legge dem et annet sted, er det ulikt om det er lov. Det står nederst i artikkelen, til høyre for forfatternavnet, hva som gjelder. Hilsen Marit i redaksjonen

skrev John Engebretsen

Burde ikke nihonium, moscovium, tenness og oganesson ha egne artikler(.)

svarte Bjørn Pedersen

Det er bare laget noen få atomkjerner av disse grunnstoffene, og de har svært kort levetid så det man eventuelt kan si om dem er hvordan de ble laget. Men ustabile grunnstoffer er ikke mitt ansvar. Ansvarlig er Tor Bjørnstad.

svarte Anne Eilertsen

Hei! Såvidt jeg kan finne ut, brukes fremdeles begrepet hovedgrupper (engelsk «main groups») slik det er forklart i artikkelen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg