Russlands samtidshistorie

Fagansvarlig

Jørn Holm-Hansen

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 88 artikler: