Russland 1300-1689
Den territorielle utviklingen i europeisk Russland fra ca. 1300 til 1689.
Russland 1300-1689
Av /Store norske leksikon.
Russland 1598-1914
Det russiske tsarrikets territorielle vekst i perioden 1598–1914.
Russland 1598-1914
Av /Store norske leksikon.
Sovjetunionen
Russland var den dominerende staten i Sovjetunionen fra 1922 til 1991. Kart som viser de enkelte sovjetrepublikkene som unionen besto av.
Sovjetunionen
Av /Store norske leksikon.
Ukraina

Ukraina vist i grått og oransje. Områder som per januar 2022 var annektert av Russland (Krim), eller del av russiskstøttede utbryterrepublikker er markert i oransje. Den russiskstøttede utbryterrepublikken Transnistria i Moldova er markert i gult.

Oversikt over viktige hendelser i Russlands historie fra den østslaviske middelalderen til Den russiske føderasjonen i dag.

Årstall Hendelse
800-tallet Øst-skandinaviske vikinger (væringer) slår seg ned langs elveløpene i områder innenfor dagens Russland, Belarus og Ukraina (særlig Novgorod og Kiev) og begynner en omfattende handel med araberne og det bysantinske rike.
812–945 Igor, den legendariske Ruriks sønn, erobrer Kiev.
Ca. 988 Kievriket blir kristnet under Vladimir 1.
Første halvdel av 1000-tallet Kievrikets politiske og kulturelle blomstringstid. Kiev er hovedsete i en løs sammenslutning av fyrstedømmer.
1100-tallet Tiltagende indre stridigheter mellom fyrstedømmene.
1147 Moskva nevnes for første gang i en historisk krønike.
1236 Den store mongolinvasjonen begynner. Kiev faller til mongolene i 1240.
1300-tallet Kievs metropolittsete flyttes til fyrstedømmet Vladimir-Suzdal (1299) og seinere (1325) til Moskva. Galicja får nytt metropolittsete (1303). Det meste av Rus-landene erobres av Det litauiske storfyrstedømmet, mens Moskva er vasallstat under mongolene.
1453 Tyrkerne erobrer Konstantinopel, og den russiske munken Filofej lanserer ideen om Moskva som «Det tredje Roma», den sanne kristendommen forsvarer.
1462–1505 Ivan 3. innleder ekspansjonen av den moskovittiske staten (Moskva-riket) gjennom å nedkjempe konkurrerende fyrstedømmer, som Novgorod og Tver.
1502 Den gylne horde blir oppløst; mongolenes makt blir definitivt brutt.
1547 Ivan 4 tar tittelen tsar (caesar). Ivan erobrer andre etterfølgerstater etter mongolene, som Kazan (1552) og Astrakhan (1556)
1598 Den siste tsar av Ruriks slekt dør. Tronstrid og borgerkrig bryter ut.
1610–1612 Moskva blir okkupert av polske styrker.
1613–1917 Romanov-dynastiet på tronen
1645 Russiske kolonisatorer når stillehavskysten i Sibir.
1654

Perejaslavl-avtalen inngått, der Zaporozje-/Zaporizjzja-kosakkeneDnepr-elvas venstre bredd underlegger seg den russisk tsarens protektorat som beskyttelse mot Det polsk-litauiske samveldet.

1697–1698 Peter den stores reise til Vest-Europa innleder en tid med reformer etter europeisk mønster.
1700–1721 Den store nordiske krig: Russisk ekspansjon ved Østersjøen
1703 St. Petersburg blir grunnlagt; hovedstad fra 1713
1721 Peter tar tittelen keiser (imperator).
1724 St. Petersburguniversitetet grunnlegges. Det er Russlands første universitet.
1772–1795 Russland sikrer seg store landområder i vest ved Polens delinger. Under den russisk-ottomanske krigen erobrer Katarina 2. store landområder fra ottomanerne nord for Svartehavet i dagens sørøst-Ukraina, blant annet Krim-halvøya.
1809 Russland overtar Finland fra Sverige.
1812 Napoleons felttog mot Russland ender med nederlag.
1801–1864 Kaukasus erobres
1825 Dekabristenes oppstand
1853–1856 Krimkrigen: Russland må oppgi planen om ekspansjon på Balkanhalvøya og kontroll over innseilingen til Svartehavet.
1860-årene Reformpolitikk, blant annet bondefrigjøring (opphevelse av livegenskapet)
1864 Erobringen av Sentral-Asia begynner.
1880-årene Etter mordet på tsar Aleksander 2. (1881) følger en politisk reaksjonsperiode; russifisering av minoritetene
1890-årene Intens industriutbygging
1893 Allianse med Frankrike
1898 Det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti (RSDRP) blir grunnlagt.
1904–1905 Japansk-russisk krig; russisk nederlag
1905 Den første russiske revolusjon
1906 Den første riksduma blir sammenkalt; Russland får innskrenket konstitusjonelt styre.
1914–1918 Russland blir med i den første verdenskrig og lider nederlag mot Tyskland.
1917 I februar (mars) bryter Februarrevolusjonen ut: Nikolaj 2. blir tvunget til å abdisere; provisorisk regjering.
1917 Oktober (november): «Oktoberrevolusjonen»; Lenins bolsjevikparti tar makten.
1918 Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk blir opprettet. Bolsjevikene myrder tsarfamilien.
1918

Brest-Litovskavtalen. Russland gir fra seg sine vestligste territorier.

1918–1922

Borgerkrig mellom Den røde armé og «de hvite styrkene» samt intervensjonsstyrker fra Frankrike, Japan, Storbritannia og USA. Mellom 1919 og 1921 drev Polen et felttog for å ta tilbake tidligere polske områder i øst. I økonomien råder «krigskommunisme» med full statlig kontroll av økonomien.

1918

Den russiske føderative sosialistiske rådsrepublikken (RSFSR) formelt opprettet. Denne skulle være en føderasjon av nasjonale råds-/sovjet-republikker. Hovedstaden flyttes fra St. Petersburg til Moskva.

1921-1928

NEP-perioden (desentralisering og liberalisering i den økonomiske politikken).

1922

Sovjetunionen blir opprettet. På dette tidspunktet bestod unionen av RSFSR (Russland), Den belarusiske sovjetrepublikken, den ukrainske sovjetrepublikken og den Transkaukasiske føderasjonen. Sovjetrepublikkene hadde grunnlovsfestet rett til å tre ut av unionen.

1922

Vladimir Lenin blir alvorlig syk, og Josef Stalin tar over som generalsekretær i kommunistpartiet.

1924-1936

Områder som hadde inngått som autonome republikker i RSFSR får status av sovjetrepublikk: Usbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan og Kirgisistan.

1920-tallet

«Korenizatsija», nasjonalitetspolitikk som går ut på å fremme de ikke-russiske befolkningsgruppenes språk og kultur og å bygge opp sovjetiske eliter blant de nasjonale mindretallene. Denne politikken blir avløst av russifisering tidlig på 1930-tallet.

1928

Den første femårsplanen for økonomisk utvikling. Den tar sikte på rask og omfattende oppbygging av industri. Landbruket kollektiviseres.

1930

Tvangskollektiviseringen av landbruket innledes. Bøndene ble pålagt å gå inn i statsbruk (sovkhozer) og kollektivbruk (kolkhozer).

1930–1933

Sultkatastrofe i de kornproduserende områdene av Sovjetunionen, særlig i svartjordsbeltet, som omfatter store deler av den ukrainske og den kazakhstanske sovjetrepublikken samt RSFSR (Volga-regionen, Kuban og Nord-Kaukasus).

1936–1938

«Den store terroren», der Stalin tar sikte på å utrydde enhver opposisjon i og utenfor kommunistpartiet. Omfattende arrestasjoner og skueprosesser i rettsalene fører til fengsling, forvisning og henrettelse av et stort antall mennesker. Opp mot to millioner kan ha mistet livet som direkte eller indirekte følge av terroren.

1939

MolotovRibbentrop-pakten undertegnet 23. august. Sovjetunionen inngår ikke-angrepsavtale med Tyskland. I en hemmelig protokoll til avtalen fordeler de to avtalepartnerne seg imellom innflytelsessfærer i Finland, Baltikum, Polen og Bessarabia i tilfelle krig i Europa.

1939

Tyskland angriper Polen 1. september. Sovjetunionen angriper Polen 17. september. Polen deles mellom de to statene.

1941

Den 22. juni angriper Tyskland Sovjetunionen i Operasjon Barbarossa. Starten på det som i Russland blir kalt Den store Fedrelandskrigen (se Østfronten). Offisielle tall i Russland anslår antallet sovjetiske dødsofre som følge av krigen til 37 millioner mennesker.

1941–1944

Fra januar 1941 til januar 1944 er Leningrad (dagens St. Petersburg) beleiret av tyske styrker. Hitlers plan er å sulte ut befolkningen og deretter jevne byen med jorda. 1,1 million leningradboere dør som følge av sult, kulde og sykdom som følge av beleiringen.

1942–1943

Slaget om Stalingrad (dagens Volgograd) 23. august 1942 til 2. februar 1943. To millioner falne. Sovjetarmeen tvinger de tyske okkupasjonsstyrkene til retrett. Slaget regnes som et vendepunkt i andre verdenskrig.

1943

Slaget ved Kursk 5. juli til 23. august vinnes av sovjethæren, som dermed overtar det strategiske initiativet i krigen.

1945

Jaltakonferansen. Stalin, Churchill og Roosevelt møtes for å drøfte hva som skal skje etter at krigen er over. Sovjetunionen skal kontrollere de østligste delen av Tyskland, Polen skal oppgi store landområder som tilfaller sovjetrepublikkene Ukraina, Belarus og Litauen. Øst-Preussen blir delt mellom Polen og Sovjetunionen (Königsberg, som fikk navnet Kaliningrad, blir et fylke i RSFSR).

1945

To og en halv million sovjetsoldater blir satt inn i angrepet på Berlin den 16.april, og 2. mai kan en sovjetsoldat heise sovjetflagget på toppen av Riksdagsbygningen.

1945–1991

«Den kalde krigen» med to dominerende supermakter, USA og Sovjetunionen.

1948

Etter kuppet i Praha, der kommunistpartiet tar makten i februar, er alle øst- og sentraleuropeiske land under kontroll av udemokratiske regimer som er lojale mot Moskva. Russisk er obligatorisk fag i skolen, bortsett fra i Romania.

1949

Sovjetunionen foretar prøver med kjernefysiske bomber.

1953

Stalin dør, og etter et mellomspill med kollektiv ledelse av kommunistpartiet, tar Nikita Khrusjtsjov over som partisjef.

1956

Det sovjetiske kommunistpartiet avholder sin 20. kongress. Der tar Khrusjtsjov et oppgjør med store deler av Stalins undertrykkingspolitikk. Politiske fanger løslates, deporterte folkegrupper og henrettede politiske fanger blir rehabilitert. I kulturen og samfunnsdebatten innledes en såkalt «tøværsperiode» (på russisk: óttepel) med betydelige lettelser i sensuren.

1957

Sputnik 1., verdens første kunstige satellitt, blir skutt opp i verdensrommet.

1960

GUlag-systemet avviklet, men fange- og arbeidsleire i avsidesliggende ble opprettholdt i mindre omfang.

1961

Kosmonauten Jurij Gagarin blir historiens første menneske i verdensrommet.

1963

Leonid Brezjnev tar over som partisjef og innfører politiske innstramninger. Sovjetøkonomien stagnerer.

1979

Sovjethæren intervenerer i Afghanistan. Krigshandlingene varer fram til 1989.

1985

Mikhail Gorbatsjov tar over som partisjef og innleder en omfattende reformperiode under slagordene glasnost (åpenhet) og perestrojka (omlegging).

1991

I juni 1991 blir det avholdt presidentvalg i RSFSR for første gang i historien, og Boris Jeltsin blir valgt som uavhengig kandidat med 57 prosent av stemmene. I motsetning til de 14 andre sovjetrepublikkene har ikke RSFSR hatt eget kommunistparti og politiske institusjoner på republikknivå.

1991

Reformfiendtlige ledere gjennomfører kupp mot Gorbatsjov i august. Kuppet mislykkes og oppløsningen av Sovjetunionen skyter fart. Lederne for de russiske, belarusiske og ukrainske sovjetrepublikkene møtes i desember og vedtar en de facto oppløsning av Sovjetunionen.

1993 Jeltsin får støtte ved folkeavstemning. Maktkamp mellom president og nasjonalforsamling (Statsdumaen); Jeltsin setter militære styrker inn og får oppløst den folkevalgte nasjonalforsamlingen. Fortsatt ustabil politisk situasjon etter nyvalg. Ny grunnlov.
1994 Russland går inn i NATOs Partnerskap for fred, men er kritiske til at alliansen åpner for at østeuropeiske land etter eget ønske kan arbeide mot medlemskap
1994–1996 Væpnet konflikt mellom russiske regjeringsstyrker og separatister i republikken Tsjetsjenia (Den første Tsjetsjenia-krigen)
1996 Jeltsin gjenvelges som president, men er helsemessig svekket.
1997 Avtale med NATO om at tidligere Warszawapakt-land kan bli medlemmer av NATO.
1998 Jeltsin avsetter regjeringen Tsjernomyrdin; Statsdumaen godtar motvillig Sergej Kirijenko som ny statsminister.
1999 Jeltsin trekker seg overraskende 31. desember som russisk president og overlater makten til Vladimir Putin, som blir fungerende president. Den andre Tsjetsjenia-krigen 1999–2009.
2000 I mars vinner Putin presidentvalget allerede i første valgomgang. Politisk makt resentraliseres. Putin befester sin stilling som Russlands ubestridte leder.
2003 Putins støtteparti, Det forente Russland, oppnår to tredels flertall i parlamentet.
2004 Ved presidentvalget vinner Putin en overlegen seier med 71 prosent av stemmene i første valgomgang. Putin fortsetter å styrke sentralmakten.
2004 I september tar etniske tsjetsjenere og ingusjetere cirka 1200 personer, de fleste skolebarn, som gisler på skole nr. 1 i Beslan. Russiske myndigheter får kraftig kritikk for sin håndtering av saken, der 330 gisler mistet livet.
2008 Dmitrij Medvedev blir valgt til president og Putin utnevnt til statsminister.
2008 Russland blir medlem i G-20. Russiske styrker går inn i Georgia.
2008–2009 Internasjonal finanskrise som Russland kommer relativt godt ut av.
2011 Valg til Statsdumaen etterfulgt av demonstrasjoner mot valgfusk. Demonstrasjonene fortsetter fram til 2013.
2012 Putin velges til president etterfulgt av politiske innstramninger, og en rekke lover som begrenser ytrings- og forsamlingsfriheten. Dmitrij Medvedev blir statsminister.
2014 Russland annekterer den ukrainske halvøya Krim, som innlemmes i Den russiske føderasjon som to nye føderasjonssubjekter (delstater), Republikken Krim og Sevastopol. Russland støtter militært opp om separatistene i Donbas øst i Ukraina, og to «folkerepublikker» (Lugansk og Donetsk erklærer seg uavhengige av Ukraina.
2014 Internasjonale sanksjoner iverksettes mot Russland etter annekteringen av Krim. Russland setter i verk mot-sanksjoner.
2015 Etter anmodning fra den syriske regjeringen om assistanse går russiske militære styrker inn i Syria for å bekjempe Den islamske staten (IS) og andre grupper som har satt seg opp mot styret til Bashar al-Assad.
2015 Det eurasiske økonomiske fellesskap blir opprettet med sikte på tettere økonomisk samordning. Medlemsstater er Russland, Belarus, Armenia, Kazakhstan og Kyrgyzstan.
2018 Putin ble gjenvalgt som president.
2018 Pensjonsreform innføres. Den er omstridt fordi den innebærer heving av pensjonsalderen og tettere sammenheng mellom innskudd til pensjon og utbetaling.
2018 Endringer i grunnloven godkjennes av Statsdumaen og Grunnlovsdomstolen, og legges deretter ut til folkeavstemning. Endringene støttes av 78 prosent av velgerne. Endringene er likevel omstridte blant annet fordi de opphever begrensingen på antallet ganger én og samme person kan velges til president, og fordi likekjønnede ekteskap blir utelukket.
2020 Mikhail Misjustin blir utnevnt til statsminister
2022

Angrepet på Ukraina den 24. februar innebærer en kraftig oppskalering av Russlands allerede pågående krenkelser av ukrainsk territorium (annekteringen av Krim og opprettelsen av to såkalte «folkerepublikker» i Donbas i 2014). EU, USA, Japan og andre trapper opp sanksjonene mot russisk økonomi. Betydelige politiske innstramminger i Russland med ytterligere svekkelse av demokrati og ytringsfrihet. Se Ukraina-konflikten

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg