Skole og utdanning i Russland

Artikkelstart

Omfattende reformer i hele utdanningssystemet i Russland ble foretatt i 1990-årene. Politisk pregede fag ble fjernet, sovjetisk og russisk historie fikk en ny tilnærmingsmåte, og tidligere forbudt litteratur er trukket inn i undervisningen. Etter å ha hatt et ekstremt sentralisert utdanningssystem, begynte en desentraliseringsprosess i midten av 1980-årene. Etter skoleordningen som ble vedtatt i 1992 er republikkene praktisk talt selvstyrte med hensyn til mål og innhold i skolens undervisning. Nå utvikles for en stor del læreplanene lokalt basert på nasjonale standarder. Valgfag er innført, mens all undervisning tidligere var lik for alle. I Sovjetunionen var alle utdanningsinstitusjoner statlige, men siden tidlig i 1990-årene er et bredt spekter av private skoler blitt opprettet i Russland.

Det er 9-årig obligatorisk skolegang, som må tas i alderen 6/7-15 år. Barneskolen er vanligvis 3-årig og begynner når barna er 7 år. Noen begynner når de er 6 år og har 4-årig barneskole. Ungdomstrinnet er 7-årig, delt i to (5 + 2 år). I 2001 begynte ca. 92 % av barna i ungdomsskolen. Barne- og ungdomstrinnet gjennomføres vanligvis i udelte skoler. Fra 15 til 18 år kan elevene enten ta kurs som forbereder for høyere utdanning, eller yrkesutdanning. I tillegg til avgangseksamen må elevene gjennomføre opptaksprøver for å komme inn på høyere utdanning.

Høyere utdanning omfatter universiteter, polytekniske institutter og faginstitutter. I 2000 var det 562 statlige og 667 private høyere utdanningsinstitusjoner, blant dem 277 statlige universiteter. De fleste universitetene ligger i Moskva- og St. Petersburg-området. Mikhail Lomonosov-universitetet i Moskva ble opprettet 1755, statsuniversitetet i St. Petersburg i 1819.

Historikk

Aleksander 1 bygde ut skolevesenet med nye universiteter, gymnas og grunnskoler i begynnelsen av 1800-tallet. Men allerede under Nikolai 1 ble de lavere stenders muligheter til undervisning innskrenket. I 1864 kom en forordning om grunnskoleundervisning, men først like før den første verdenskrig tok en raskere utbygging av undervisningsvesenet til. Grunnskoleundervisningen for barn i alderen 8-11 år ble gjort obligatorisk gjennom lov i 1908. Allmenn skoleplikt var forutsatt innført omkring 1925. I mellomtiden kom revolusjonen i 1917.

Det nye regimet så analfabetismen som en av de største utfordringene i oppbyggingen av den sosialistiske staten. Ikke noe område gav den sovjetiske regjeringen høyere prioritet enn nettopp skoleverket. Mens 3/4 av befolkningen var analfabeter ved slutten av 1800-tallet, utgjorde de bare 20 % i 1940. Analfabetismen regnes å være så godt som utryddet fra omkring 1960.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg