Norges maritime grenser
Kartverket.
Lisens: CC BY 4.0

Delelinje er en grenselinje i havområdet mellom to staters økonomiske soner, kontinentalsokkel og sjøterritorium fastsatt gjennom avtale eller rettsavgjørelse til en internasjonal domstol.

Faktaboks

Også kjent som

avtalt avgrensningslinje

Utvidelsen av de maritime sonene førte til økt overlapp mellom sonekrav, og følgelig behov for å avgrense sonene i form av fastsettelse av delelinjer. Delelinjene angir yttergrensen for myndigheten til kyststaten.

Etter FNs havrettstraktat skal de involverte kyststatene primært fastsette delelinjen ved avtale. Dersom de ikke lykkes i å bli enige om en delelinjeavtale innen rimelig tid, skal partene overlate fastsettelsen av delelinjen til tvisteløsning etter havrettstraktatens bestemmelser, det vil si bruk av internasjonal domstol eller voldgiftstribunal. En kyststat kan imidlertid reservere seg mot at tvister om fastsettelse av delelinje bringes inn for domstolsbehandling. De involverte kyststatene skal søke å bli enige om midlertidige ordninger av praktisk karakter i påvente av avtale eller dom. Gråsonen i Barentshavet er et eksempel på en slik midlertidig ordning, som ble opphevet da Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet/Polhavet trådte i kraft.

Midtlinjeprinsippet har vært et sentralt element i metoden for å fastsette delelinjen. Det er uttrykkelig fastsatt i havrettens bestemmelse om avgrensing av sjøterritorium. Når det gjelder delelinjen for økonomisk sone og kontinentalsokkel, framgår det av bestemmelsene i havrettstraktaten at den skal fastsettes for å oppnå en «rett og rimelig løsning» (equitable solution). Gjennom internasjonal rettspraksis er metodene for å oppnå slik løsning utviklet. I den såkalte Svartehavssaken hvor delelinjen mellom sonene til Ukraina og Romania ble trukket, fastla Den internasjonale domstolen en tredelt prosess for å fastsette delelinjen: (1) En foreløpig midtlinje, (2) Relevante omstendigheter som kan tilsi justering av midtlinjen (eksempel: uforholdsmessig ulike lengder på de to statenes kystlinjer) og (3) Vurdering av rimelighet av resultat, basert på forholdet mellom lengdene på kystene til statene og deres andel av det avgrensede området. Rettspraksis tyder på at det er en høy terskel for å avvike fra midtlinjen.

Norges delelinjer er med ett unntak fastsatt ved avtaler. Delelinjen mellom kontinentalsokkelen og fiskerisonen til Jan Mayen og Grønland ble fastsatt etter en dom i Den internasjonale domstolen i 1993.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg