Forholdstallsvalg eller proporsjonal representasjon er valgordninger der mandatene i forsamlingen de velges til, fordeles mellom politiske partier og valglister etter hvor stor andel av stemmene fra velgerne disse partiene eller listene får. I Norge benyttes en form for forholdstallsvalg ved valg til Stortinget og til kommunestyrer og fylkesting. Også i Sverige og Danmark er forholdstallsvalg hovedregelen.

Den andre hovedtypen valgordning er flertallsvalg, der den kandidaten som får flest stemmer i et valgdistrikt får dette distriktets eneste mandat. Flertallsvalg er hovedregelen i blant annet Frankrike, India, Storbritannia og USA.

Noen land, som Tyskland og New Zealand, kombinerer flertallsvalg og forholdstallsvalg i sine nasjonale valg. I disse landene har velgerne to stemmer, slik at velgerne både stemmer på enkeltkandidater i forholdsvis små valgdistrikt med ett mandat, og i tillegg også stemmer på partier eller valglister i større valgdistrikt med flere mandater. Fordi sluttresultatet er mer proporsjonalt enn i rendyrkede flertallsvalg, blir denne blandingsformen regnet som en form for forholdstallsvalg.

Forholdstallsvalg har den konsekvens at det som regel blir enklere for flere enn to partier å oppnå representasjon i nasjonalforsamlingen. For å hindre at at det blir vanskelig å danne stabile regjeringer, har mange land med forholdstallsvalg innført forskjellige terskler eller sperregrenser for små partier å bli representert i et lands parlament.

Utvikling

Flertallsvalg var lenge hovedregelen i de fleste land, mens forholdstallsvalg var sjeldent brukt. I forbindelse med utvidelsene i stemmeretten i mange europeiske land, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, var det flere land som gikk over til mer proporsjonale valgordninger.

I Norge gikk man over til en ordning med forholdstallsvalg med virkning fra stortingsvalget i 1921, som ble det første med forholdstallvalg. I likhet med i en rekke andre land skjedde dette i hovedsak fordi liberale og konservative partier fryktet at flertallsvalg på sikt ville gi flertall i parlamentene til sosialistiske eller sosialdemokratiske partier. Siden denne endringen har Norge endret valgordning flere ganger, mens ideen om proporsjonal representasjon har ligget fast i over hundre år.

I dag er det forholdstallsvalg som er det vanligste i Europa, mens bildet utenfor Europa er mer blandet. Noen steder endres også valgordningen hyppig, ofte for at det vinnende partiet i ett valg skal sikre seg et godt resultat i det neste valget, eller hindre andre partier i å vinne det neste valget. Det finnes i dag svært mange ulike varianter av forholdstallsvalg, og det varierer sterkt hvordan disse valgordningene slår ut for ulike partier eller valglister.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg