Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet feiret 20 år. bildet er fra 2013.

Barentssamarbeidet er et formalisert samarbeid mellom Russland, Finland, Sverige og Norge, der det overordnede målet er å sikre fred og stabilitet i Nordområdene. Også andre stater er involvert.

Historikk

Opprettelsen av Barentsregionen kan forstås som to ulike prosesser. Den ene var en toppstyrt politisk prosess styrt av toppledelsen med daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg og den russiske utenriksministeren Andrej Kosyrev i spissen.

Den andre prosessen foregikk regionalt mellom de nordnorske fylkene og Arkhangelsk og Murmansk oblast i form av en rekke initiativ til nærings- og kultursamarbeid.

Våren 1992, få måneder etter Sovjetunionens fall, ble disse initiativene samkjørt. Sentrale og regionale norske og russiske politikere utformet sammen innholdet til Kirkeneserklæringen i 1993.

Under 20-årsjubileet for Barentssamarbeidet i juni 2013 ble en ny Kirkeneserklæring vedtatt. Den vektlegger økonomisk vekst, og bebuder en transportplan for regionen. Den nye erklæringen viderefører målsetningen om miljøansvarlig ressursforvaltning på tvers av grensene og reduksjon av klimagassutslipp.

Innhold

Virkemidlene er en blanding av velprøvd integrasjon rundt viktige, men antatt lite kontroversielle temaer og innovativ bruk av grenseoverskridende regionalsamarbeid. Samhandlingen mellom de nasjonale og de regionale nivåene er et av Barentssamarbeidets særtrekk og som gir gjennomføringskraft.

Det arbeides med regionalt samarbeid på en rekke felter, blant annet næringsutvikling, samferdsel og kommunikasjon, utdanning og forsking, handel, miljøvern og klima, helse, kultur, urfolk, justisspørsmål, redningssamarbeid og ungdomsspørsmål. Folk-til-folk-samarbeid har spilt en viktig rolle siden starten.

Struktur

Samarbeidet foregår innenfor Barentsregionen (Barents Euro-Arktiske Region), som består av de 14 regionene:

Disse områdene har et flateinnhold på 1,75 millioner kvadratkilometer og en befolkning på nesten seks millioner, hvorav 4,5 millioner i Russland. Byer med over 100 000 innbyggere finnes bare på den russiske siden, der Arkhangelsk er størst med om lag 350 000 innbyggere.

Foruten de fire involverte statene undertegnet også Danmark, Island og EU-kommisjonen Kirkeneserklæringen. Disse er sammen med Russland, Finland, Sverige og Norge medlemmer av Barents Euro-Arktiske Råd (Barentsrådet), der Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Polen, Storbritannia og USA har observatørstatus. Formannskapet er toårig og går på omgang mellom Finland, Norge, Russland og Sverige.

Foruten i det mellomstatlige Barentsrådet, foregår samarbeidet på interregionalt nivå gjennom Barents regionråd (Regionrådet). De fjorten regionale enhetene utgjør Regionrådet sammen med representanter for de tre urfolkene i regionen – samer, nentser og vepsere.

Flere arbeidsgrupper er opprettet under Barentsrådet og Regionalrådet og i samarbeid mellom dem. Det er i disse arbeidsgruppene mye av det konkrete arbeidet i Barentssamarbeidet skjer. Under Barentsrådet er det arbeidsgrupper for økonomisk samarbeid, skogindustri, toll, miljø, transport og redningstjenester.

Under Regionalrådet er det arbeidsgrupper for miljø, transport og logistikk samt investeringer og økonomisk samarbeid. Felles under Barentsrådet og Regionalrådet er det arbeidsgrupper for helse- og sosialspørsmål, inkludert barnevern og tuberkulosebekjempelse. Andre felles arbeidsgrupper dekker forskning og utdanning, energi, kultur, turisme og ungdom. Arbeidsgruppa for urfolksspørsmål, som ble opprettet av Regionrådet i 1993, har i tillegg en rådgivende funksjon overfor begge rådene.

Det norske Barentssekretariatet

Det norske Barentssekretariatet i Kirkenes med tre lokalkontorer på russisk side (i Murmansk, Arkhangelsk og Narjan-Mar) har eksistert siden 1993. Sekretariatet tilrettelegger de norsk-russiske samarbeidsprosjektene i norsk og russisk del av Barentsregionen. Det er eid av Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner, og fordeler midler til mellom 200 og 300 prosjekter hvert år.

Det Internasjonale Barentssekretariatet i Kirkenes ble etablert i 2008 og bistår de multilaterale aktivitetene i Barentsregionen.

Den internettbaserte nyhetstjenesten BarentsObserver ble drevet av Barentssekretariatet fram til høsten 2015. Den er nå videreført av The Independent Barents Observer AS.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Martin Paulsen

Jeg lurer på om omtalen av Barentssekretariatet må endres. Ble det ikke et brudd mellom sekretariatet og redaksjonen for Barents Observer etter konflikten i fjor?

svarte Erik Bolstad

Tusen takk for at du sa i frå, og orsak for seint svar. Vi har oppdatert artikkelen no. Dette var ei opplysning som låg såpass godt gøymd i artikkelen at forfattaren kanskje ikkje oppdaga det då artikkelen vart revidert tidlegare i år. Godt oppdaga av deg! Tusen takk!

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg