Godesberg, tidligere by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, på venstre Rhinbredd, sammensluttet med Bonn 1969. Tidligere badested. På en høy klippe ligger ruinene av borgen Godesburg, bygging påbegynt 1210, ødelagt 1583. Wodansberg var opprinnelig et romersk anlegg.