Schwarze Elster er direkte tilløp til Elben fra høyre, faller ut ovenfor Wittenberg; 181 km lang.