Norges historie fra 1884 til 1940

Fagansvarlig

Knut Dørum

Universitetet i Agder

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 375 artikler: