Ole Larsen Skattebøl, født i Ål, norsk jurist og politiker (H). Sorenskriver i Hallingdal 1890, skifteforvalter i Oslo 1899 og høyesterettsassessor 1904–18. Stortingsmann fra Buskerud 1877–82, 1889–91 og 1895–97. Han inntok inntil 1905 en ledende stilling innen Høyre, formann i Høyres sentralstyre 1902–05.