Lars Pettersen, født i Fredrikstad, norsk sjømann. Skipsfører 1865–85, fra 1888 losoldermann i Fredrikstad distrikt. Var 1891 med på å stifte Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning. Nedla et stort arbeid for opprettelse av redningsstasjoner.