Arne Scheel

Faktaboks

Arne Scheel
Født
11. januar 1872, Christiania (nå Oslo)
Død
15. august 1943, Oslo
Arne Scheel (1872 - 15/8 1940), datert "Sturlason 1940".
Arne Scheel, fotografi fra S. Blom (red.): Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, 1934.

Artikkelstart

Arne Scheel (1872–1943) født i Oslo, norsk diplomat, bror av Olaf Scheel.

Scheel ble ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet i 1905, amtmann i Nedenes amt i 1916, minister i Roma fra 1917 til 1921, og sendemann i Berlin mellom 1921 og 1940.

Scheel sendte i dagene før 9. april 1940 innberetninger som senere har spilt stor rolle for studiet av forberedelsene til angrepet på Norge under andre verdenskrig. Scheel vendte tilbake til det tyskokkuperte Norge 19. april 1940, da den norske legasjon ble utvist av Tyskland.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Scheel, Christian Fredrik. Slekten Scheel i Danmark og Norge mv (3. utgave, 2011)

Kommentarer (22)

skrev Axel Scheel

Arne Scheel var riktignok bror av Olaf (ikke Olav) Scheel (1875-1942), dr. med. og overlege ved Ullevål sykehus, men av større relevans i forhold til ovenstående er det, at disse brødre var svogre av Christopher Fürst Smith (1883 Paris-1948), som 1940-42 var Norges representant for Nortraship ved legasjonen i Stockholm og "fra 1942 var sjef for UDs handelspolitiske avdeling i London-regjeringen samt ekspedisjonssjef for Forsyningsdepartementet i London 1942-1945", 1945 sendemann i Brüssel: se Wikipedia-artikkelen om C.F.S.. Men nettopp Wikipedia hadde også en artikkel om Arne Scheel liggende ute på nettet i flere år med noen grove løgner om at Scheel bl.a. var nazistvennlig (!), inntil en ansvarlig redaktør fikk rettet opp denne uhørt skamløse og grunnløse påstanden (se nevnte artikkels historikk). Derfor burde - også - følgende være av stor historisk betydning. For få år siden fant jeg et løst papir med vakker, klokkeklar håndskrift sammenbrettet inni en konvolutt, også med et for saken uvedkommende brev, i en kuffert full av min fars etterlatte papirer (hvor også hans Haakon VIIs Deltager i krigen-medalje lå). Det lyder: "Stockholm 27.1.42/Fortrolig [understreket]/Den kgl. Norske Legasjon, c/o chargé d'affaires Chr. Smith [! hvis søster altså var gift med Arne Scheel], Stockholm./Da jeg har erfart at sekretær i Skibsfartsdirektoratet Wilhelm [sic] Scheel [1913-75,og altså min far samt eldste sønn av Arne] har fått et forelöbig avvisende svar på sin söknad om stilling i Nortraship som trenger kvalifiserte mennesker, så tillater jeg mig å fremkomme med følgende oplysninger av eventuell betydning av for hr. Scheel:/I månedene juli, august og september 1941 har hr. Scheel - uten å vite at anmodningen kom fra mig - gjennem mellemmenn skaffet mig regelmessige, ytterst viktige rapporter, som er kommet det norsk-engelske efterretningsvesen til gode. Opdraget var meget risikabelt for ham og var en bidragende årsak til at han senere måtte flykte over til Sverige. Efter hr. Scheels flukt har man gjort store anstrengelser for å få forbindelsen istand igjen, men hittil uten resultat./Disse oplysninger er konfidentielle og må for alles skyld behandles tilsvarende. Oplysningenes riktighet kan dokumenteres [!]./Ærbødigst/Kristian Koren". Kilder: Gudrun Johnson Høibo: Slekten Koren III Supplement til Slekten Koren I (1975), s. 125f (løpenr. 240); Gudrun Ræder: De uunnværlige flinke (1975), særlig s. 138, hvor det fremgår, at utenriksminister "Koht hadde liten sans for Smiths [faglige] kvalifikasjoner", noe som leder tanken hen på den ustanselige konflikt mellom Scheel og Koht; Christian Fredrik Scheel: Slekten Scheel i Danmark og Norge mv (3. utgave, 2011), s. 17.7-17.12-b. - Vilhelm Scheel fikk stillingen; han hadde nemlig også jobbet for skipsreder og NS-mann (medlemskapet opprettholdt frem til juni 1942) Thorvald Halvorsen, uten at noen hadde visst om hans agentvirksomhet. - Hvordan går man frem for å få tilgang til den omtalte dokumentasjon, evt. i engelske arkiver? Med vennlig hilsen, Axel Scheel

svarte Knut Dørum

Når det gjelder dokumentasjon og/eller engelske arkiver, vil jeg ha tatt kontakt med Gustav Sætra, Berit Eide Johnsen og Olav Arild Abrahamsen, historikere ved Universitetet i Agder.

svarte Axel Scheel

Mange takk for god veiledning! Brev til de tre vil bli sendt. - Mvh. Axel

svarte Axel Scheel

VIKTIG KORREKSJON: For få dager siden ble jeg kontaktet av et medlem av slekten Koren, som mente jeg måtte ha tatt feil av hvilken Kr. Koren som hadde skrevet brevet til C. Smith. Mer utførlig har jeg skrevet om den åpenbart RIKTIGE Koren på min nettside maktensgenealogi.axelscheel.net i artikkelen «Scheel (Scheele)», under litteraturlistens kommentar til «Koren, Kristian Johannes». Herfra har jeg kopiert følgende utdrag: Kristian Johannes Koren (1911 Halden-90 Nøtterøy) er nok en svært sannsynlig kanditat til å være identisk med brevskriveren «Kr. Koren», for OGSÅ HAN MÅTTE FLYKTE TIL SVERIGE, som han ankom, ifølge opplysninger utlagt på nettet av ARKIVVERKET • DIGITALARKIVET – skanninger av dokumenter fra Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor – den 1. oktober 1941, en dato, som passer godt med, at han daterte sitt brev til C. Smith den 27. januar 1942 i STOCKHOLM. I 1936 hadde han i Ålesund blitt gift med Gerd Anna Hedwig Meyer Hagelin (1914 Ålesund-), datter av Robert Hagelin (1884 Bergen-1960) og Susanne Kristine Nørve (1882 Ålesund-). Hagelin var Høyre-politiker og fabrikant, som flyttet til Ålesund, og han var 1940-45 NS-mann som sin eldre bror, den mere kjente Albert Viljam Hagelin (1881 Bergen-1946), som var NS-innenriksminister 1940-44; søsteren Anne Hedwig WILLOUGHBY født Hagelin (1886-1953) var allerede i 1935 blitt gift med Kjeld Stub Irgens (1879 Kvinesdal, Vest-Agder-1963), skipskaptein og NS-politiker. Men Kristian J. Koren skilte seg i 1940, antagelig av politiske (!) grunner. I 1946 ble han gift med Inger Elisabeth Stigseth (1920-88), skilt i 1962, og hans tredje hustru (~ 1962 i Kbh.) var danskfødte Lilli Emilie Juul Dam. Kr. Johs. Korens foreldre var Christian Johannes Koren (1886 Fjell-1911 Ringebu), agronom, og (~ 1911 i Halden) Helga SOLLIE (1887 Ålesund-), datter av Paul Hansen Sollie (Grytnes) (1852 Våle, Vestfold-1919) og Dorothea Storm T(h)orgersen (1860-1949); – Helga Sollies bror, Hans Johan Sollie (1885 Ålesund-1973), flyttet til Horten, hvor forøvrig frimurer og nazist (1933-36 NS-lagfører i Borre), snart AP-mann og admiral Henry Edward Diesen bodde, og ble her ordfører og høygradsfrimurer (1952 var Sollie frimurer av X. grad i Landslogen – samme grad som Diesen hadde dette år! – samt embedsmann – «Vice-Ordfører» – i Hortens Broderforening). Christian Johannes Koren (senior) hadde en halvbror, Johann Peter Schmidt Koren (1878-), ingeniør, som i 1920 ble gift i BERLIN med grevinne Helene Gertrud Klara von Haslingen født Huebsch (1890 Tilsit-), og en yngre HELBROR, Audun Koren (1888 Fjell-1974), disponent (og 1952 frimurer; – disse brødrenes mor var Julie Constance MOHN [1849 Bergen-1911]), som i 2. ekteskap (1914) med Karen RYNNING (1888-1971), stortingsstenograf, fikk to døtre: 1) Wenche Rynning Koren (1916-), som i 1939 ble gift med stortingspresident Hambros sønn, Carl Joachim HAMBRO jr. (1914 Oslo-1985) (~ 2° Christine Holter [1931-], dtr. av Adolph H. og Antonie Heyerdahl; NB: Adolph Holters faster, Gudrun Holter, var gift med generaldirektør i Norsk Hydro, Axel Aubert!), og 2) Engelke Irgens Rynning Koren (1918-), som i 1939 ble gift i New York med Gunnar Randers (1914-92), den kjente fysiker. Vilhelm Scheel visste ikke at hans farlige virksomhet skjedde på Kr. Korens «anmodning», men kan Koren ha kjent til Scheel – som før krigen hadde jobbet hos skipsreder og nazist Thorvald Halvorsen i Bergen – gjennom sin første hustru? [...] Opplysningene om Korens tre ekteskap og flukten til Sverige – med tilsendt skanning av Kjesäterkartotekets anførsel av Korens ankomst til Sverige den 1. oktober 1941 – stammer fra ovennevnte medlem av slekten Koren. Dessuten er det interessant, at hvis Kr. Johs. Koren er identisk med brevskriveren, så finnes det også om ham et annet dokument på nettet fra Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor – men uten tilgjengelige opplysninger, bare med denne tekst ved ARKIVVERKET • DIGITALARKIVET: «Sperret bilde / Dette bildet er sperret grunnet personvern eller andre klausuler. / Bildet er sperret på ubestemt [!] tid.» Kanskje fordi det hér finnes opplysninger om K.J. Korens tilknytning til norsk-engelsk etterretningstjeneste? Slike hemmelige dokumenter (tillnyttet SOE, SIS etc.) vil forøvrig bli gjort offentlig tilgjengelige i ENGLAND i 2020; – og det ser ut til at de NORSKE myndigheter vil frigi det aktuelle bilde et par år senere enn dette, for det er knyttet til ARKIVREFERANSE RA/S-6753/V/Va/L0022 Kjesäterkartoteket/mikrofilm som «Taushetsbelagt/Unntatt offentlighet (80 år)». Når det likevel opplyses, at det samme bildet er «sperret på ubestemt tid», synes det her å foreligge selvmotsigende eller uforståelige opplysninger! Denne Kristian Johannes Koren er altså identisk med den Koren om hvem Høibo skriver i ovennevnte slektsbok, s. 62: «f. 1911. Dr. ing., direktør, Statens Institutt for Strålehygiene, Oslo. Under krigen var han felttøymester (kaptein) i Storbritannia/Nord-Norge 1942-45 og deltok i forskjellig krigsviktig radiologisk arbeide. I 1945 var han igjen tilbake ved Statens Institutt for Strålehygiene og har siden vært ved denne institusjon... / ...Ved etableringen av Statens Institutt for strålehygiene i 1939 ble han ansatt som fysiker ved denne institusjon som er helsedirektørens [Karl Evangs] utøvende organ for alt strålevern i Norge.» - Om mange forbindelser til Mot Dag (Karl Evang og dennes bror, E-sjef Vilhelm Evang, hadde vært motdagister - i likhet med Unni Diesen, admiralens datter, og hennes mann Gunnar Gaasland) viser jeg til ovennevnte nettartikkel. - Mvh. Axel Scheel

svarte Axel Scheel

Ovennevnte innspill er av 15. mars 2019!

svarte Ida Scott

Hei! Tusen takk for innspill. Dette er nok for detaljert til at det passer inn i vår leksikonartikkel. Dersom du har oppdaget feil i artikkelen, er du velkommen til å legge inn endringsforslag (trykk på "foreslå endringer i artikkelen"). Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

skrev Axel Scheel

Korreksjon: Under gjengivelsen av Stockholmsbrevet har jeg kommet til å skrive et overflødig "av": Det skal kun stå: "...følgende oplysninger av eventuell betydning for [!] hr. Scheel:".

skrev Axel Scheel

- og selvfølgelig var Christopher Fürst Smith kun besvogret med Arne Scheel! Beklager. A.S.

skrev Axel Scheel

Hvis det er mulig for redaksjonen å gå inn i teksten og etstatte "disse brødre var svogre" med "Arne Scheel var svoger" samt fjerne det senere "av", så hadde jeg satt stor pris på det og disse tre følgende korreksjonene kunne da også ha blitt fjernet. Så ville også unødvendig forvirring ikke kunne oppstå, men det hele bli ryddig? Axel Scheel

skrev Axel Scheel

Korreksjon HALVORSEN: Ifølge Lauritz Pettersen: Handelsflåten i krig 1939-1945 • Hjemmeflåten (1992), s. 93, meldte skipsreder Th. Halvorsen (1879-1950) seg ut av NS 18. juni 1941.

skrev Axel Scheel

Hvis redaksjonen nå - endelig - erstatter, i Stockholmsbrevet, "juni 1942" med "18. juni 1941", skulle kommentaren bli korrekt og alle de nå 5 (+ en ekstra, overflødig "dobbeltinnklikket" korreksjon) kan fjernes. Eller kanskje den siste Halvorsen-korreksjonen bør bestå? P.g.a. litteraturhenvisningen. Eller denne kan bli føyet inn som en 4. post under "Kilder" i den egentlige kommentaren? På forhånd takk, A.S.

svarte Francis Sejersted

Takk for dine utfyllende kommentarer til artikkelen om Arne Scheel. Jeg forstår det slik at dine forslag til korrigeringer gjelder din egen tekst. Redaksjonen kan ikke gå inn i din tekst, men alle dine forslag til korrigeringen vil følge teksten.

skrev Axel Scheel

I NBL står det at Scheel ble ekspedisjonssjef i UD 1905; SNL hevder plutselig 1906? Har ikke sjekka med Statskelenderen for 1905 ennå - men har SNL? - Mvh. Axel

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, jeg ser at dette årstallet varierer i ulike kilder (hvem er hvem m.m.). Jeg finner dessverre ikke noen avklaring i Den norske Centraladministrations historie 1814-1914 (http://runeberg.org/noradmin/), men vi sjekke det videre. Jeg har ellers tilbakestilt teksten til opprinnelig versjon før godkjenning av ditt forslag i slutten av desember. Innholdet i forslaget følger ikke våre retningslinjer for leksikonartikler: https://meta.snl.no/Forfatterveiledning Vennlig hilsen Marte

skrev Axel Scheel

Hei Marte, Først godkjente historikeren Knut Dørum mitt endringsforslag av 26/12-15, nemlig den 30. desember ifjor, men så, den 13. januar, fjerner du min nye tekst fordi forslaget ikke følger "våre retningslinjer for leksikonartikler". Jeg har nå satt meg inn i aktuelle Forfatterveiledning, men kan ikke skjønne HVA som ikke er i overensstemmelse med retningslinjene. Det står riktignok: "Artikler noen har skrevet om seg selv, nær familie eller arbeidsplassen sin", vil alltid bli avvist. Men dette kan neppe berøre, at jeg har sitert (!) et brev av 1947 skrevet av min grandonkel Christopher Fürst Smith? Når historikerparet Neumann og Leira i "Aktiv og avventende" (2005) utelater all informasjon, annen enn Kohts egen versjon av saken, ignorerer de også advokat Chr. Vogts brev til Protokollkomitéen av 4/3-48, hvor det bl. a. står, s. 13f: "Det er forresten blitt meg meddelt at en av de höiere embetsmenn i Utenriksdepartementet [Smith] hadde tilbudt å ta Stang hjem i sin tjeneste - nettopp for å fjerne ham fra Berlin" (jfr. Smiths brev av 30/12-47 under "sist oppdatert"). - Jeg ville sette pris på å få presisert nøyaktig på hvilket punkt jeg bryter "retningslinjene". Dessuten kan jeg avfotografere og sende inn til SNL BEGGE de to aktuelle brevene, både Korens om min fars etterretningsvirksomhet og Smiths om å "overta" Stang til tryggere tjeneste i Oslo. Om dette tillates? Det kan for ordens skyld tilføyes, at C. F. Smith 1934-1940 var ekspedisjonssjef ved handelspolitisk avdeling. - Mvh. Axel

svarte Axel Scheel

Reidar Omang: "NORSK UTENRIKSTJENESTE • Grunnleggende år" (1955), synes å løse problemet med dateringen for Scheels utnevnelse til ekspedisjonssjef, nemlig på s. 219: "Ifølge den av Stortinget vedtatte ordning skulle departementet bestå av to avdelinger. I samme statsråd som fattet endelig beslutning om utenriksdepartementets organisasjon (Kgl. resolusjon 24. april 1906), ble byråsjef Arne Scheel, som hadde fungert [!] som ekspedisjonssjef siden 1. desember [1905], utnevnt i samme stilling." - A. S.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei Axel, leksikonartiklene skal være analytiske og oppsummere den viktigste informasjonen om et tema/person/hendelse for leserne. Opplysningene skal stå i en kontekst, og det skal komme tydelig fram hvorfor informasjonen er relevant. Tillegget du hadde foreslått i artikkelen er for detaljert, og mangler sammenheng med resten av innholdet. Du gir ingen kontekst på hva dette handler om, og hvorfor det er relevant. Innholdet er derfor ikke mulig å forstå for en person som ikke kjenner saken. Jeg kan også legge til at vi ikke bruker lange klipp fra originalkilder som artikkelinnhold. Artiklene skal gi oppsummerende beskrivelser av saksinnhold basert på publiserte kilder. Se blant annet: https://meta.snl.no/Skriv_analytisk

skrev Axel Scheel

Mitt nye forslag (vel av 31. januar eller 1. februar, men nå datert den 14. februar [!], da jeg oppdaterte forslaget for IKKE å stå oppført med tekstforslaget "under arbeid" mer), skulle nå etterfølge alle de av Marte omtalte retningslinjer. Dette forslaget håper jeg blir publisert, ikke minst fordi Arne Scheel slik selv - gjennom sin familie - kan få komme til orde. Som kjent har Koht og hans slekt i bok etter bok presentert sin versjon av saken, etter at Scheel døde midt under krigen uten å ha kommet til orde (og dette gjelder jo FLERE saker). - Men i forbindelse med Henning Sollied (ikke Stang) og omtalte riksrettssak (i forslaget, jfr. også NBL-artikkelen om Scheel) fremgår det, at Scheelå overleverte Hambro det anklageskrift mot Koht, som dog ikke ble overlevert Odelstinget. Men finnes dette skriftet? I Riksarkivet tilknyttet Scheels - eller kanskje snarere Hambros papirer? - Mvh. Axel

svarte Axel Scheel

Da utenriksminister Koht står i nær forbindelse med høye frimurere både familiært og profesjonelt (jfr. fx. noen av mine kommentarer til SNL-artikkelen om Jens Henrik Nordlie), bør det dessuten nevnes i tilknytning til hans egenrådige ansettelsespolitikk, at Scheels sekretær Ulrich Stang var søstersønn av høyesterettsadvokat Hans Johndal Rønneberg (1857 - 29. juni 1941!), Høyeste Styrer i Den Norske Frimurerorden fra 2. februar 1928 til sin død. - A. S.

svarte Axel Scheel

Beklager, jeg mener: Ulrich Stang var Rønnebergs søstersønnesønn, ikke mindre interessant. Se "Den Fredrikshaldske slekt STANG" (Oslo 1958), tabell 4. - AS.

svarte Axel Scheel

Nå roter jeg fælt: det ér snakk om søstersønnen Ulrich Hermann Fredrik Stang (1887-1972), legasjonssekretær i Berlin. - A.S.

svarte Axel Scheel

Ovennevnte tabell 4 er vel feil for 24: se s. 447f; se også s. 448, hvor foto av Stang, "Med-utgiver og redaktør av nærværende slektsbok". A. S.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg