Anton David Svendsen Hjorth, født i Oslo, norsk offiser og politiker. Oberstløytnant og sjef for Norske Jegerkorps 1868, meddelt avskjed 1875 da han ikke ville bøye seg for et pålegg om å oppgi en av sine bistillinger. Hans sak fikk stor publisitet i pressen og gav foranledning til heftige sammenstøt mellom Venstre og Høyre i Stortinget. Hjorth var en av Johan Sverdrups nærmeste medarbeidere i militærpolitiske spørsmål, og det var deres forslag av 1879 om en ny hærordning som ble gjennomført 1885. 1883–88 representerte han Smaalenenes amt på Stortinget, og var en av Venstres ledende menn; medlem av partiledelsen i Norges Venstreforening fra 1884.