Morten Diderik Emil Lambrechts, født i Eiker, norsk jurist og politiker. Han var 1867–72 den første justitiarius i Christiania byrett, ble 1872 høyesterettsassessor (høyesterettsdommer), og var fra 1887 til sin død høyesterettsjustitiarius. Mange offentlige verv, bl.a. stortingsrepresentant for Christiania 1871–82, varamedlem 1868-70.