Olaus Olsen Eskeland, født i Høgsfjord, norsk bonde og stortingsmann, utdannet som lærer, fra 1861 gårdbruker i Hetland. 1871–89 representerte han Stavanger amt på Stortinget, tilhørte Venstres moderate fløy. Etter partisprengningen 1888 ble han det moderate Venstres parlamentariske fører, og i 1889 alternerte han med E. Stang som stortingspresident.