Karl Frimann Dahl, født i Oslo, norsk jurist og politiker (A), sønn av Niels A. Dahl. Han virket i Bergen 1892–1918, var redaktør av Bergens Tidende 1903, byrettsdommer fra 1912. I 1918 ble han ekstraordinær dommer i Høyesterett, fast dommer 1922–38. Han var medlem av Bergen bystyre 1905–11 og av Oslo bystyre 1929–37. Han tilhørte først arbeiderdemokratene, fra 1925 sosialdemokratene og etter samlingen i 1927 Arbeiderpartiet.