Hakon Bernhard Hansen, født i Oslo, norsk offiser. Han ble generalmajor i 1899 og var generalstabssjef 1899–1914. Spilte en sentral rolle i planleggelsen av den militære forsvarsberedskap i årene før unionsoppløsningen i 1905.