Christian Ludvig Jensen, født i Oslo, norsk jurist og politiker (H); advokat i Oslo fra 1917. Ordfører i Aker 1935–45. Stortingsrepresentant for Akershus 1937–45, midlertidig fylkesmann i Oslo og Akershus mai–september 1945. Jensen var meget benyttet i komiteer og utvalg. Han var formann i Den Norske Sakførerforening 1947–51 og redaktør av Norsk Retstidende 1946–63. Landskjent for sitt store arbeid for turist- og friluftsliv. Formann i Den Norske Turistforening 1933–40.