Bernhard Ludvig Essendrop, født i Oslo, norsk prest og politiker; bror av C. P. P. Essendrop. Stortingsmann 1862, sluttet seg til den krets av liberale som sammen med Johan Sverdrup, Johannes Steen og Ole Richter gikk inn for statsrådssaken og årlige storting. Men Essendrop ville ikke være med på en tilnærmelse til «bondevennerne» og deres spareplaner. Han ble 1872 president i Lagtinget, 1874–82 sammen med Sverdrup stortingspresident. Essendrop beveget seg senere over i en mer moderat-konservativ retning.