Finn Koren, født i Oslo, norsk diplomat. Sendemann og generalkonsul i Tokyo, sendemann i Shanghai og Bangkok 1935, sendemann i Brussel 1939–43 og Bern 1940–45. Skjenket betydelige samlinger til Kunstindustrimuseet i Oslo, Etnografisk Museum og Universitetets myntkabinett.