Samfundspartiet, norsk politisk parti fra 1930-årene, stiftet av Bertram Dybwad Brochmann, som representerte Samfundspartiet på Stortinget én periode (1934–36), valgt fra Bergen. Partiet var i høy grad preget av ham. Det må bl.a. sees som et utslag av alminnelig tvil og usikkerhet under den økonomiske krise, og hadde som mål en gjennomgripende revisjon av den økonomiske teori. Partiet hadde også en representant på Stortinget 1937–40 (45) (smed Sigurd H. Jacobsen, Nordland fylke). Fikk senere ubetydelige stemmetall. For resultater i stortingsvalg, se tabell under Norge – Norge etter 1980.