Riksgjeldsmeglingsinstituttet, opprettet ved stortingsvedtak 1934 for å forestå kommunenes gjeldsoppgjør; i virksomhet til 1940. Det ble istandbrakt ordninger for 307 kommuner.