Kristian Hansson, født i Brunlanes, norsk embetsmann; cand.jur. Byråsjef i Justisdepartementet 1929, fra 1945 ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet. Lærer i kirkerett ved Det praktisk-teologiske seminar fra 1929. Medlem av Kristent Samråd 1940 og av Den midlertidige kirkeledelse 1942–45. Utgav bl.a. Norsk kirkerett (1935), Stat og kirke (1945), Den kristne og retten (1946).