Sigurd Blekastad, født i Sel, norsk politiker. Stortingsmann for Kristians amt 1883–97, valgt av Venstre, sekretær i Odelstinget 1889–91 og sekretær i Stortinget 1892–94. Særlig kjent for sitt flaggforslag av 1893, som ble utgangspunktet for det «rene flagg» 1898.