Bernadotte-tilbudet, en oppfordring til Oscar 2 om å la en prins av huset Bernadotte bli norsk konge mot å oppgi arveretten til Sveriges krone, navn etter Stortingets adresse 7. juni 1905. Kongen avslo til slutt tilbudet i et brev 26. oktober 1905.