Carl Johan Anker, født i Vang (Hedmark), norsk offiser, oberstløytnant, forfatter av en rekke skrifter og artikler om gymnastikk og militære forhold så vel som av historisk og genealogisk innhold. Han utgav brevvekslingen mellom sin bestefar Carsten Anker og Christian Frederik (1901).