Michael Strøm Lie, født i Kongsvinger, norsk diplomat, sønn av forfatteren Jonas Lie. 1904 militærattaché i Berlin, hvor han etter unionsoppløsningen 1905 ble midlertidig chargé d'affaires og 1906 legasjonsråd. 1910–21 sendemann i Mexico og Havana, i Roma 1921, i Madrid 1921–27. Utgav Fra mit liv som diplomat (1929).