Hans Aimar Mow Grønvold, født i Sauherad, norsk embetsmann, cand.jur. Ekspedisjonssjef i Arbeidsdepartementet 1885–1906, kongens kabinettssekretær fra 1906. Formann i Hovedbanens direksjon fra 1904. Grønvold interesserte seg sterkt for musikk og var musikkritiker i Aftenbladet 1867–81, i Aftenposten 1881–86. Han utgav Fredrik Chopin (1878) og Norske musikere (1883).