Norges historie

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 12 kategorier:

 1. Norges historie fram til 1050
 2. Norges historie fra 1050 til 1300
 3. Norges historie fra 1300 til 1660
 4. Norges historie fra 1660 til 1814
 5. Norges historie fra 1814 til 1884
 6. Norges historie fra 1884 til 1940
 7. Norges historie fra 1940 til 1945
 8. Norges historie fra 1945 til 1970
 9. Norges historie fra 1970 til 1990
 10. Norges historie etter 1990
 11. Norges historie generelt
 12. Biografier i nyere norsk historie