Even Larsen Glestad, født på Ringsaker, norsk politiker, gårdbruker i hjembygda fra 1879. Stortingsmann for Hedemarkens amt 1880–1900, valgt av Venstre, en av de mer innflytelsesrike innenfor partiet; president i Lagtinget 1891–1900.