Wilhelm Mohr, født i Bergen, norsk godseier og politiker, sønn av C. Mohr. Eide Storetveit gård i Fana, Bergen. Stortingsrepresentant 1919–21 (Landmandsforbundet), 1922–24 og 1931–33 (Høyre). Ordfører i Fana 1926–31. Formann i Det norske Skogselskap 1930–38. Mohr arbeidet aktivt for opprettelsen av Universitetet i Bergen.