Henry Wilhelm Kristiansen, norsk politiker (NKP). Han ble aktiv i Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund fra 1916; ved partisplittelsen 1923 gikk han inn i det nystartede kommunistpartiet. Medlem av politbyrået fra 1925, oppholdt seg 1929–31 i Sovjetunionen. Partiformann 1931–34, da han ble degradert etter inngripen fra Komintern. Fra 1934 var han redaktør av NKPs hovedorgan Arbeideren frem til den ble stanset av tyskerne 1940. Han var NKPs reelle leder etter forbudet 1940, ble arrestert 1941 og sendt til Neuengamme, der han døde av tyfus 1942. Hans russiskfødte kone Mira ble arrestert samtidig og døde i Auschwitz i 1942.