Halvard Bachke, født i Trondheim, norsk diplomat, brorsønn av A. S. Bachke. Cand.jur., i Utenriksdepartementet 1905, ekspedisjonssjef 1909, i diplomatiet 1910–43. Sendemann og generalkonsul i Buenos Aires 1919–24, Helsinki 1924–27, Washington 1927–34. Sendemann i Paris 1934–40, deretter i Vichy til Vichy-regjeringens diplomatiske brudd med Norge, siden til 1943 i London. Bachke var en av initiativtagerne til Nordmanns-Forbundet.