John Theodor Lund, født i Bergen, norsk forretningsmann og politiker (V). Drev flere større forretninger i Bergen. Medlem av Bergens bystyre i 30 år, 1888–90 som ordfører, 1882–1900 stortingsmann, lagtingspresident fra 1893. Ivrig talsmann for Bergensbanen. Lund var en foregangsmann i norsk fredspolitikk og møtte som norsk representant ved flere internasjonale fredskonferanser. Medlem av Nobelkomiteen 1897–1913. Utgav bl.a. Ole Bull 1810–1910 (1910).