Kristiania-forslaget, det forslag som ble fremlagt på Arbeiderpartiets landsmøte i februar 1923 av Martin Tranmæls tilhengere og vedtatt med to stemmers overvekt. Det hadde brodd mot Komintern, som Arbeiderpartiet den gang var medlem av. Vedtagelsen av forslaget var et ledd i den utvikling som førte til at Arbeiderpartiet brøt med Komintern høsten 1923, og at Norges kommunistiske parti ble dannet av dem som fortsatt var Komintern-tilhengere.