Bukolikere, (til bukolisk), økenavn på en gruppe moderat-konservative norske politikere i første halvpart av 1880-årene; deres program var å dempe den politiske strid og søke forståelse med Venstre. Men de politiske lidenskaper riksretten fremkalte, gav lite spillerom for de moderate, og de klarte aldri å vinne herredømmet over den konservative politikk.