Ole Hansen, født i Enebakk, norsk offiser. Generalløytnant 1903, kommanderende general (1903–10) ved unionsoppløsningen i 1905.